A produkty
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

ON DEMAND MACHINERY

ODM – zkušenost, jednoduchost, funkčnost v malonákladovém tisku

ODM je americká společnost s již téměř stoletou tradicí v polygrafii. Od roku 1997 vyrábí zařízení pro malonákladovou (anglicky „on demand“) výrobu knižních desek, jejich zavěšování a celkovou finalizaci knih a obecně pevné vazby.

ODM technologie knižní vazby jsou optimalizovány pro náklady v jednotkách, desítkách až stovkách kusů, jsou tedy kapacitně „šité na míru“ pro většinu nákladů knih, katalogů, photobooků a podobné produkce vznikající na malonákladových digitálních tiskových systémech.

ODM nabízí jednoduchá funkční zařízení, která jsou schopna přípravy tuhých desek až do formátu 460 x 920 mm, při produktivitě až 200 desek za hodinu. Kromě samotné výroby tuhých desek ODM dodává zařízení pro plošné sešití knižního bloku, samotné zavěšení bloku do desek, lisování hotové knihy s vypalování drážky či případný výsek okna do desek.

ODM - On Demand Machinery

Stroje jsou ve dvou formátových řadách pro knihy o maximální velikosti 350 x 350 mm a šíři hřbetu 100 mm a XXL verze pro knihy až do velikosti 450 x 450 mm a šířkou hřbetu 100 mm. Minimální velikost produkované knihy je pak 100 x 100 mm a šíře hřbetu jen 4 mm. Zařízení je možno používát na jednotlivé operace či jako celý systém pro finální výrobu knih z plochých archů. Všechna zařízení jsou již od základu koncipována pro malonákladovou výrobu a proto při změně formátu je třeba jen minimální přestavení/nastavení. ODM nabízí zařízení jednodušší i v automatickém režimu, na kterých je pak možno zavěsit až 600 knih za hodinu.

ODM dodává zařízení předním producentům malonákladových publikací v USA a dnes i v ostatních zeměpisných regionech regionech světa. V poslední době rozšiřuje svoji servisní a prodejní síť i na Evropu, v České republice je to pak prostřednictvím společnosti Amos CZ a.s.

ODM Airpress
lis pro stlačování a lisování hotových produkcí

ODM Casemaking System
systém pro výrobu tuhých desek , kompletní deskovačka např. pro vazbu V8

ODM Separator
jednotka pro jednoduchý a přesný výsek

ODM Smasher
stroj na vytváření drážky na deskách knihy za tepla

ODM Stenciler
stroj na přesné celoplošné natírání papíru lepidlem

ODM Sticker
zavěšování knižního bloku, pro rychlé zhotovení knižní vazby

ODM Straightener
rovnací lis knižních desek

ODM Super Sewer
in-line niťošička pro malonákladovou výrobu knižního bloku

ODM Super Smasher
automatická drážkovačka

ODM Super Sticker
automatická zavěšovačka


[top | home]