A produktyKodak GCG
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Prinergy EVO

Tento systém vychází z principu „velké“ Prinergy, plně zachovává jeho otevřenost vzhledem k PDF a podporuje předávání informací o zpracování dat ve formátu JDF. Jde však o jednodušší a cenově velmi výhodné řešení, které nic neubírá na kvalitě Prinergy. Lze jej dobře využít k řízení menších i větších systémů CTP včetně flexotiskových modelů. Prinergy EVO zahrnuje veškeré možnosti zpracování dat jako „velká“ Prinergy, mimo možnosti distribuce výkonu na více počítačů. Výhodou je moderní programové řešení nespoléhající na těsnou spolupráci s operačním systémem. Formát JDF slouží pro definici zpracování tiskových dat, event. pro výstup informací o tom, jak se tisková data zpracovala – a lze jej využívat i pro analýzy toku dat systémem. Evo je systém běžící na jednom počítači, ale opět plně využívající princip klient/server.

Mezi zajímavé vlastnosti Prinergy EVO patří možnost definovat si automatizované workflow.
Prohlédněte si Flash demonstraci.


[top | home]