A produktyKodak GCG
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Dnešní workflow již není pouhý RIP řídící osvitovou nebo CTP jednotku. I když i dnes stále přetrvává představa, že workflow je RIP, který převede tisková data na tiskové body, doba dospěla k požadavkům na zcela komplexnější řešení. Nutností je okamžitá kontrola dat zákazníka, on-line propojení s informačním systémem tiskárny na vstupu, předávání parametrů pro řízení tiskových strojů na výstupu a nad tím vším sledování doby potřebné pro zpracování zakázky, kterou je třeba minimalizovat, snížit množství chyb na minimum a tím šetřit čas a peníze. Toto je koncept Kodak Unified Workflow, které je kompletním  systémem  řízení, sledování a kontroly tiskového procesu. Díky nasazení technologie JDF umožňuje propojení jak se systémy řízení a plánování na vstupu, předávání dat pro řízení tiskových strojů na výstupu, tak řízení postprodukce (řezačky, falcovačky, snášečky). Vše je založeno na technologie JDF, jakéhosi výrobního sáčku tiskárny, který propojuje jednotlivé moduly.

  • Kodak Prinergy a Prinergy EVO jsou  jádrem konceptu Kodak Unified Workflow. Zajišťují kontrolu dat, jejich opravu pokud je možná, vyřazení a mimo výstupu na standardní CTP systémy podporují řadu dalších periférií.

  • Softwarové nástroje Kodak Pandora, Preps jsou určeny pro práci s užitky a tvorbu tiskových šablon. Navíc je možné pracovat s tiskovými šablonami přímo ve workflow Prinergy nebo Prinergy EVO.

  • Digitální nátisk je nezbytná součást kontroly dat. Digitální nátisky Veris a Kodak Matchprint spolu s CMS umožňují kontrolu dat a certifikaci nátisku. Certifikovat lze dle standardu Fogra, SWOP nebo dle vlastního standardu tiskárny. Současně nabízíme řešení firmy PerfectProof.

  • Kodak Approval Digital Color Imaging System je unikátní řešení digitálního nátisku určené především pro věrnou simulaci tisku na libovolný materiál a pro výrobu maket obalů. Jedná se o skutečnou simulaci tisku včetně tvorby tiskového bodu. Tiskový bod je reprodukován s přesností 25 mikronů. Vlastní nátisk je prováděn nanesením jednotlivých barevných donorů na pomocnou podložku a následnou laminací na konkrétní substrát.  Díky speciální technologii předlaminace lze použít prakticky libovolnou podložku od Al fólie po shrink fólii. Základní  CMYK gamut je rozšířen dodatkovými donory, takže  lze simulovat i jinak "nenátiskovatelné" barvy, jako zlatá, stříbrná ale i bílá.  Pro tvorbu 3D modelů je k dispozici speciální vyřezávací plotr, který zrychluje a zpřesňuje tvorbu výsledného 3D modelu. Produktový leták je ke stažení zde.

[top | home]