A produktyKodak GCG
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Digitální nátisk

Společnost Kodak CGC nabízí ucelené systémy pro vysoce kvalitní certifikovaný digitální nátisk s názvem Kodak Matchprint. Certifikace se provádí na shodu s barevností uznávané tiskové škály Fogra 27L, tedy ISOcoated, aby byla zajištěna vysoká shoda s ofsetovým tiskem podle ISO 12647-2 normy. Ucelenost systému spočívá v dodávce všech komponent a služeb, které jsou třeba, aby nátisk spolehlivě fungoval – inkoustová tiskárna, vlastní rip, pečlivě vybraný proofingový papír, kalibrace tohoto materiálu, simulační profily a samozřejmě certifikační nástroje jako je spektrální fotometr, software a tiskárna štítků.

Sestava
Digitální nátisk Kodak Matchprint sestává z tiskového enginu Epson Stylus Pro nebo HP DesignJet Z2100 s vestavěným spectrophotometrem a tiskového serveru, kde na platformě Windows pracuje tiskový render a PDF Rip založený na jádru Prinergy Evo. Zákazník, který používá tento nátisk samostatně, kopíruje tiskové dokumenty do HotFolderů na tiskovém serveru. Pro uživatele Kodak workflow je k dispozici on-line komunikace s jejich systémem.

Kodak Matchprint

Certifikace
Jako každý moderní profesionální nátiskový systém, i Kodak Matchprint disponuje certifikační utilitou, která je opět součástí klienta. Ke každému nátisku je vytištěna škála Fogra Media Wedge. Společně s ní je vytištěn i unikátní kód, aby daný nátisk šlo jednoznačně identifikovat. A tuto sekvenci znaků musí také operátor zadat před vlastním měřením barev. Kód spolu s výsledky certifikace je vytištěn na identifikační štítek. O výsledku měření je také možné vygenerovat PDF protokol, kde je kompletní přehled výsledku měření popisujících dosaženou chybu dE včetně grafického znázornění.

Produktový leták (PDF 1417 KB / česky)


[top | home]