A produktyKodak GCG
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Pandora

Tento softwarový nástroj ocení zejména „obaláři“, protože jde o nástroj pro rozmístění užitků na plochu archu – často se nazývá jako Step&Repeat systém. Dokáže převzít z CAD aplikací výsekové tvary užitků, optimálně je rozmístit na celé ploše tiskového archu, vytvořit spady a přidat potřebné tiskové značky (říká se jim SmartMarks). Inteligence se projeví např. tím, že Pandora dokáže změnit pozice užitků i při změně formátu tiskového archu, např. při přechodu na jiný tiskový stroj. Stejně jako jiné programy firmy Kodak i Pandora dokáže spolupracovat s jinými aplikacemi pomocí JDF či PTJF dat. Po vytvoření archu jsou generovány CIP3/CIP4 informace, které umožní nastavit výsekové automaty.

Stáhněte si instalaci  (bez klíče se program spustí v demo módu).

Pandora automaticky rozmisťuje užitky podle rozkresu z CAD programů a automaticky řeší případné překrytí spadávky.Dotazy a připomínky na pandora@amoscz.cz

[top | home]