A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Nová instalace CtP na našem trhu

Během měsíce září dokončila firma AMOS CZ,a.s. novou instalaci CtP zařízení ve firmě Ing. Petr Kozel, Pardubice – Ráby. Jedná se o termální CtP Trendsetter 800 kanadské společnost Creo, umožňující osvit tiskové desky až do velikosti B1. Zvláštností této instalace je, že poprvé je na našem trhu instalováno  workflow Prinergy EVO, které bylo představeno na letošní výstavě DRUPA jako samostatná větev rodiny Prinergy.

Prinergy EVO zahrnuje pokročilou implementaci normalizace vstupních dat zákazníka, barevného managementu, přetisků a rastrování. Jako vnitřní formát je využito PDF, což činí systém maximálně otevřeným k zásahům do dat před jejich konečným osvitem na desku.

Celý proces zpracováni dat lze plně automatizovat pomocí šablon a navázat na ostatní workflow prostřednictvím JDF. Prinergy EVO podporuje rozsáhlou škálu CtP jednotek a digitálních nátisků. Mimo hardwarového digitálního nátisku je však možné zkontrolovat data na obrazovce pomocí systému VPS (virtual proofing system) a tím  celý proces zrychlit a významně snížit cenu případné chyby.


up | home | amos software ]
© NMD.CZ