A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

1000cí kus Creo VLF CTP ve firmě Eclipse v Praze

Firma AMOS CZ a.s., distributor CREO v České republice, v prvním týdnu října 2004 nainstalovala a předala do provozu velkoformátové CTP CREO VLF 5880. Toto CTP zařízení  je výjimečné řadou svých parametrů: např. formátem osv it u, který je 1.473mm x 2.032mm, anebo rychlostí, která činí 14 desek maximálního formátu za hodinu. Zajímavé je i sériové číslo stroje: je to tisící kus CTP ve formátu B0 a větším (VLF), které firma Creo vyrobila a dodala na světový trh, a shodou okolností to bylo právě do pražské tiskárny firmy Eclipse.

Eclipse nasadil CTP od prvního dne do plného provozu na přípravu tiskových desek pro velkoformátové ofsetové stroje Harris (tiskový formát 137 x 197 cm). Stroj tak nahradí současnou klasickou cestu výroby ofsetových desek přímou projekcí. Desky budou osvěcovány jak speciálními autotypickými rastry pro velkoformátový tisk, tak i rastrem stochastickým. Toto nové technologické vylepšení přinese tiskárně Eclipse schopnost tisknout i na velkých plochách motivy s vysokou přesností detailu (vlasy, látky apod.).

Firma Amos CZ a.s. bude na přelomu roku dodávat do Eclipse ještě druhé, identické zařízení Creo VLF 5880, tentokrát do tiskárny v polské Varšavě.


up | home | amos software ]
© NMD.CZ