A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Progresivní trendy v komunikaci
Kulatý stůl na téma problematiky transakčního personalizovaného tisku

Vážení přátele,

rád bych vás jménem společnosti Kodak a jejich partnerů pozval k účasti na fóru o progresivních trendech v komunikaci, které se uskuteční 30. ledna 2007 v Praze v hotelu Carlo IV od 14 hodin.

Náplní této akce nebudou prezentace konkrétních produktů či řešení jednotlivých společností, ale půjde o otevřené fórum s tématikou personalizace v produkčním barevném tisku. Fórum bude složeno z několika základních bloků, které vám přinesou nejen informace o trendech a novinkách, ale také inspiraci.

Akce je určena pro uzavřenou skupinu účastníků, kteří již mají zkušenosti v této oblasti, aktivně personalizaci využívají a chtějí se seznámit s ještě efektivnějšími nástroji a postupy. Mimo setkání s kličovými osobnostmi oblasti vám přinese i rozšíření přehledu v této oblasti či informace o výzkumech a analýzách. Jako inspiraci lze brát případové studie z evroských trhů, které budou tvořit jeden z bloků.

Přijďte se nechat inspirovat, či se jen podělit o zkušenosti u dobrého jídla.

Úvodní slovo...

Digitální tisk patří mezi jednu z technologií, která v poslednich letech zaznamenává největší růst a tento trend bude platit i do budoucna. Z pohledu členění samotného digitálního tisku, nejprogresivnějším vývojem prošla oblast barevného tisku. Rozvoj digitálních tiskových technologií je podmíněn technologickým vývojem, ale i změnou nákladů. Cena samotných zařízení a spotřebního materiálu se v posledníc hletech výrazně snižuje. U zařízení toto není tak dramatické, neboť jsou investovány nemalé částky do dalšího zdokonalení strojů. Díky tomu jsou výrazně rychlejší a spolehlivější. Nové technologie dávají říležitost pro přípravu nových produktů a aplikací, stejně tak jako nabízí možnost zdokonalení a zvýšení efektivity stávajících. Asi jen těžko bylo možné si před pár lety představit plnobarevný tisk rychlostí více než 150 metrů za minutu při ceně za stranu A4 nižší než 10 haléřů.
Druhou části růstu je pak i účinnost. Pokud cena barevného produkčního tisku byla vysoká, tak ani o řády vyšší účinnost nebyla pro zákazníky zajímavá, nemluvě ani o rychlosti. V začátcích užití variabilních dat, byl zákazník spokojen s oslovením v rámcí textu a užitím jenobarevného tisku na případném předtištěném dokumentu, dnes však to již ztrácí účinnost, protože všichni to berou jako standard. Tímto způsobem se dá detailně probrat celý vývoj, trendy a novinky. O řadě z těchto věcí se bude dál hovořit v rámci fóra, což vám může přinést nejenom rozšíření obzorů v aktuálních trendech, ale i inspiraci pro zvýšení efektivnosti vašeho stávajícího workflow.

Fórum bude mít sedm základních bloků

  • Uvítání a představení
  • Představení trendů v zahraničí a ČR - Martin Jamrich, Svět tisku
  • Změna v komunikaci se zákazníky - Robert Köckeis, Kodak
  • Je čas na nový pohled - Thomas Wimmer, Pepper Technology
  • Hybridní řešení mailingu, barevný tisk - Pavel Janoušek, Printsoft ČR
  • Evropské případové studie - Robert Köckeis, Kodak
  • Hybridní produkce - ofsetový a digitální tisk - Ondřej Ryčl, AMOS CZ

Rádi bychom vás pozvali k další diskusi a občerstvení, které bude následovat.


[top | home]