A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Tiskárna F-PRINT posiluje – instalován nový systém Kodak CtP s bezprocesní deskou

Během února byla dokončena instalace nového CtP systému Kodak Magnus 400 II v tiskárně pana Roberta Fritzla v Krchlebech u Nymburka. Systém byl dodán firmou AMOS CZ a.s. jako komplet s nejnovější verzí PDF workflow Kodak Prinergy EVO včetně modulů pro elektronické vyřazení a export dat JDF/CIP4. Díky faktu, že je celý systém navržen a nakalibrován  pro použití bezprocesních desek Kodak Thermal Direct, neobsahuje žádnou technologii na vyvolávání či omývání desek a je svojí jednoduchostí a rychlostí bezpečným a zásadním posunem v kvalitě a rychlosti zpracování tiskových zakázek. Nejnovější verze PDF workflow Prinergy pak přináší bezproblémové zpracování dodaných či v místě produkovaných dat. Flexibilita vyřazení či množení motivu v modulu vyřazení (software Preps) umožňuje rychlé zpracování produkce tiskových archů. Rychlost přípravy tisku se po instalaci v tiskárně F – PRINT  více než zpětinásobila. Přechod od technologie CtF, která je v nynější době již opravdu zastaralá a kdy tato tiskárna tento postup doposud používala, se zdá být více než uspokojivý. Proces oplachu a „vyvolání“ desek přímo ve stroji KBA Performa 66 je nejen finančně velmi efektivní (odpadá celý proces vyvolávání ve vyvolávacím automatu), ale zároveň se skokově dosahuje ekologicky významného efektu nepotřeby jakékoliv chemikálie a odpadá produkce odpadu v tomto procesu. Cesta směrem ke zkvalitnění výroby pro zákazníka bez nárůstu cen  a zejména plnění požadavků na rychlost zpracování tiskových zakázek se dle majitele pana Roberta  Fritzla  jeví velmi reálná pro jeho současné i budoucí partnery. Tiskárna F-Print se tak zařadila mezi ostatní spokojené uživatele systémů Kodak a pořízením nového systému se stala atraktivní variantou pro řadu zákazníků.


[top | home]