A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Tiskárna Dvořák zahájila provoz CtP Kodak Magnus 400 s bezprocesní deskou Kodak Thermal Direct

Během listopadu byl úspěšně zahájen provoz nové CtP jednotky Magnus 400 v provozu tiskárny Dvořák na Dobříši.. Součástí dodávky od firmy AMOS CZ a.s. je i workflow Prinergy EVO s poslední aktualizovanou verzí modulu PDF a vyřazovacím software Preps. Systém je navržen a nastaven pro používání skutečně bezprocesních desek Kodak Thermal Direct, které úplně eliminují jakékoli další zpracování exponované desky před vložením do tiskového stroje. Tiskárna disponuje tiskovým strojem KBA Performa 66 a pro všechny požadované formáty je nyní schopna produkovat vlastní tiskové desky. Díky zázemí DTP studia se zkušeným personálem proběhlo zařazení nové technologie bez problémů a náběh výroby byl velmi rychlý i díky možnosti seznámení se s workflow Prinergy a vyřazovacím software Preps formou zápůjčky před finální dodávkou.

Tiskárna Dvořák tak získala nezávislou produkci vlastních tiskových forem, zrychlení vnitřní organizace zakázek a kontrolu produkce, vedoucí k maximálnímu vyhovění požadavkům zákazníka.


[top | home]