A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Nová kvalita na trhu předtiskové přípravy flexoštočků – Kodak Flexcel NX.

Společnost Amos CZ v průběhu roku 2010 realizovala v ČR dvě dodávky CTP pro přípravu flexoštočků. V obou případech se jednalo o řešení technologií Kodak Flexcel NX. CTP Kodak Flexcel NX je zařízení, které do výroby flexoštočků přináší vysoké rozlišení a přesnost, dosud dosažitelnou pouze v ofsetové produkci a konstrukčně nijak nenavazuje na dosud známá standardní flexoCTP pro osvit LAMS štočků. Technologicky jde o zcela novou metodu, která získala i prestižní ocenění PIA InterTech Award Technology a stává se i vyžadovaným standardem na trhu.

Kromě vysokého rozlišení (bod až 10 mikronů) tato nová technologie přináší vysokou stabilitu produkce a přesné prokresleni detailu ve světlech i stínech a to nejen v přenosu na štoček ale i následně v tisku, díky aplikované technologii expozice (Kodak SquareSpot) a tím stabilnímu predikovatelnému a tisknutelnému bodu. V praxi to znamená, že velmi vysoké jakosti produkce je možné dosáhnout dlouhodobě, bez neustálých nároků na kalibrace a zcela odpadají problémy spojené s nestabilitou v průběhu produkce. CTP Kodak Flexcel NX je dále zajímavé tím, že je schopno hybridního provozu, tj. osvitu i standardních digitálních tiskových desek pro archový ofset – CTP Kodak Flexcel NX podává výsledky jako každé jiné standardní CTP, limitem je pouze ruční nakládání a vykládání tiskový desek, které je logickým důsledkem konstrukce Flexcelu NX, jinak orientovaného na flexoštočky, kde se s automatickým nakládáním a vykládáním nepočítá.


[top | home]