A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

Instalace Kodak CtP formátu B1 ve společnosti Inpress


Lotem 800

V srpnu 2011 proběhla úspěšně instalace linky Kodak B1 CtP ve společnosti Inpress v Českých Budějovicích. Jedná se o instalaci termálního CtP Kodak Lotem 800 Quantum včetně PDF RIPu Prinergy EVO a vyřazovacího SW Preps. Díky úspěšnému nasazení této technologie, podporující osvit technologií SquareSpot, bylo možno nahradit tradiční technologii přípravy tiskových forem a několikanásobně zefektivnit přípravu výroby. Systém je vybaven interním děrováním, nakládáním z kazety a online propojením do vyvolávacího automatu. Společnost Inpress je tak dalším uživatelem nejkvalitnějšího řešení termálního systému CtP a je připravena k dalšímu navyšování kvality i objemu výroby.


[top | home]