A novinkyzpráva
novinky
produkty
podpora
lidé, kontakt
 

 

Nové velkoformátové termální CtP - Kodak Trendsetter 1600

Pozice firmy Kodak, jako výrobce CtP jednotek pro segment velkoformátových (VLF) termálních CtP, je očividně velmi silná a stále se vylepšující parametry dodávaných řešení zaručují dlouhodobý úspěch těchto produktů na trhu. Hlavní pokroky za posledních několik let byly učiněny hlavně s nástupem rodiny CtP Magnus VLF, kde jsou obrovské možnosti ve zrychlení osvitu (až do rychlostí přes 50 desek za hodinu) a v souvislosti s tím v úspěšném vývoji automatizovaného nakládání, kde je posledním produktem systém APL – Automatic pallette loading – tedy nakládání desek přímo z palet. Tato řešení jsou převážně určena pro provozy s extrémní produkcí a maximálními nároky na automatizaci – a tomu také pochopitelně odpovídá jejich pořizovací cena.
V produktovém vývoji Kodaku jsou si ale vědomi reálných potřeby trhu – a proto je nyní uvedena na trh jednotka VLF formátu, která je určena právě pro ty provozy, kde sice vyžadují extrémní kvalitu produkovaných tiskových forem, avšak není vyžadována taková produktivita a míra automatizace. Právě pro tyto instalace je určena nová jednotka Kodak Trendsetter 1600. Jak je již standardem, je plně využito dlouhodobě odzkoušené a spolehlivé technologie termální expozice SquareSpot, mechanická konstrukce vychází z tradiční konstrukce robustních CtP řady Trendsetter a jedinou „odchylkou“ od současného trendu je plně manuální obsluha – naložení a vyložení desky. Díky tomuto „kompromisu“ se na trh dostává jednotka, která je sice kvalitou produkce shodná s těmi nejdražšími systémy, ale je ekonomicky dostupná i pro provozy, kde nejsou tak extrémní nároky na produktivitu a automatizaci avšak kde je vyžadována maximální kvalita produkce. Jednotka Kodak Trendsetter 1600 dokáže zpracovat až 15 desek za hodinu, maximální formát desky je 1630 x 1325mm (tloušťky 0,2 – 0,4mm). Možnost jemné kresby umožňuje aplikaci až 450lpi při standardním rozlišení 2400dpi. To vše při zachování standardních funkcí Kodak SquareSpot technologie – teplotní kompenzace, dynamického autofokusu, geometrické kompenzace – známých kvalitativních parametrů řešení Kodak. Samozřejmostí je možnost použití desek bezprocesních (například Kodak Sonora) i standardních procesních. Zároveň je Kodak Trendsetter 1600 při minimálních nárocích na prostor (s půdorysem 2,5 x 1,8m) velmi snadno instalovatelný téměř kdekoli v provozu, nevyžaduje žádné speciální úpravy prostředí (osvětlení, klimatizace,…). Z hlediska zařazení do pracovního workflow lze využít přímou expozici již připraveného tiffu nebo doplnit vhodným plnohodnotným workflow Kodak Prinergy. Předpokládá se, že nová CtP jednotka vyvolá zájem zejména u firem, zabývajících se tiskem obalů a se zájmem o levné řešení velkých formátů s nejvyšší kvalitou produkce.

 


[top | home]